20150105_N65_BHS_BRI_16_BW_YAYASAN~RAHMATAN~LIL~ALAMIN~KUMPUL~40000~UNTUK~MANGSA